Leggis Levantacola Colombiano Thaxx

Leggis Levantacola Colombiano Thaxx

$34.99
Marca: Thaxx
SKU: 1071031301

Size: Usa 1/ Colombia 6/ Mexico 3

Usa 1/ Colombia 6/ Mexico 3
Usa 3/ Colombia 8/ Mexico 5
Usa 5/ Colombia 10/ Mexico 7
Usa 7/ Colombia 12/ Mexico 9
Usa 9/ Colombia 14/ Mexico 11

Color: Red/Green/Blue

Red/Green/Blue
Descripción

Leggis Levantacola Colombiano Thaxx